Hans Nouwens

Programma directeur Nationaal Smart City Living Lab

Hans Nouwens is een specialist op het gebied van digitalisering van de openbare ruimte. Rollen die hij heeft vervuld: voorzitter bij Openbare Verlichting NL Smart Lighting, voorzitter Making Sense for Society, action cluster trekker Humble Lamppost in EIP Smart Cities, bestuurslid NEN standaardisatie smart cities en adviseur van diverse overheidsinstellingen en commerciële bedrijven.

Case: IoT als basis voor ander bedrijfsmodel