Security | Wet Wbni

Welke maatregelen moeten er ten aanzien van de beveiliging van ICT systemen worden getroffen?

De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen heeft flinke impact op cyber security. Digitale dienstverleners moeten maatregelen treffen ten aanzien van de beveiliging van hun ict-systemen.

Het Agentschap Telecom zal je tijdens IT DeepDive informeren over de inhoud van de wet en het toezicht daarop. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

  • Voor welke digitale dienstverleners geldt de wet?
  • Hoe ziet de meldplicht eruit en waar moet er worden gemeld?
  • Welke beveiligingseisen worden gesteld?
  • Wat gaat het CSIRT doen?
  • Hoe ziet het toezicht eruit?