multicloud

Multicloud beheersbaar

Veel organisaties zijn al gedeeltelijk of helemaal naar de cloud. Maar hoe bepaal je van welke clouddienst je gebruik maakt? En hoe maak je de meest optimale combinatie van cloud providers voor jouw organisatie? Tijdens IT DeepDive laten we zien hoe je de multicloud beheersbaar houdt. Wat zijn de voordelen van een multicloud? En hoe bepaal je de strategie?

Tijdens de praktijkcases geven twee organisaties inzicht in hun cloudstrategie.

COLLEGE: Samen de cloud benutten

Andres Steijaert vertelt hoe het Europese hoger onderwijs- en onderzoek cloud diensten inzet: door gezamenlijk, in GÉANT, op pan-Europese schaal public cloud services in te kopen, door samen Europese community clouds te bouwen en dit hybride landschap te ontsluiten en in samenhang te gebruiken, via single sign-on en multi-cloud management platforms. In zijn presentatie komen technische keuzes, organisatorische aspecten en ‘lessons learned’ aan de orde. Praktische aspecten die van toepassing zijn op iedere organisatie die de cloud optimaal wil benutten.

Tijdstip:

16.00 uur

CASE: Het belang van een goede cloudstrategie

Een grote retailer wil graag ‘all the way to the cloud’. Tijdens deze sessie vertellen we over de noodzakelijke voorbereidingen op deze reis naar de cloud. Van het in kaart brengen en analyseren van de huidige omgeving, businessprocessen en applicaties tot de afhankelijkheden hiervan. Pas dan is het mogelijk een goede passende strategie te schrijven om applicaties naar de cloud te brengen en on premise applicaties beter te laten communiceren met applicaties die in de cloud draaien. Tijdens deze sessie beschrijven we de processtappen die Tectrade samen met de klant doorloopt voordat er überhaupt over een strategie gesproken kan worden.

Tijdstip:

16.45 uur

COLLEGE: (Multi)-cloud governance | innovatie met behoud van controle

Hoe zorg je dat je, ook als diverse workloads op verschillende cloud platformen draaien, als organisatie toch ‘in control’ blijft ten aanzien van Risk, Security, Compliance & Budget? In deze sessie geeft Bart praktische handvatten over het opzetten van het Cloud Center of Expertise (ook wel competence center of cloud team genoemd). We geven inzicht in welke processen er moeten worden aangepast, waar er kan worden geautomatiseerd en hoe de business maximaal kan profiteren van de aanwezige kennis. En ja dit vraagt om een andere modus operandi; voor processen, mensen en technologie.

Tijdstip:

18.15 uur

CASE: PostNL Multi-Cloud Strategy, Challenges, Mitigations

Waar er nog regelmatig wordt gesproken over Hybrid Cloud, is de werkelijkheid steeds meer een Multi Cloud waar on-premise zo goed als niet meer bestaat. PostNL startte in 2012 een full cloud strategie, en heeft in de loop der jaren uitgebreid kennis opgebouwd over uitdagingen zoals beheersbaarheid, shared services, relatie met partners, en de diverse volwassenheidsniveaus van cloud. Daarnaast verandert de cloud strategie van PostNL vanuit IT gedreven naar Business Operating Model gedreven, waarbij services van PostNL via de Cloud gecombineerd worden met services van klanten en partners en bestaande en nieuwe bedrijfsmodellen ondersteunen en mogelijk maken. Beide aspecten zijn gerelateerd en komen aan bod tijdens deze case.

Tijdstip:

19.00 uur