Data Driven

Data en ethiek

Data zijn de basis van een goede data driven organisatie. Maar hoe ver ga je met het verbinden van data? Welke inzichten mag je aan elkaar verbinden en wanneer gaat dat voorbij aan het ethische aspect?

En welke data bewaar je? Wat zijn de regels hiervoor?