Distributed Ledger Technology

Distributed Ledger Technology is een opkomende technologie, die de manier biedt om informatie op een gedistribueerde manier op te slaan en te beheren. Distributed ledger technology, net zoals blockchain, is een software architectuur voor samenwerking gebaseerd op gedeelde en gedistribueerde data over de grenzen van de organisatie heen. Een aantal bedrijven is al bezig een overstap te maken van traditionele naar DLT-gebaseerde oplossingen.

De invoering van DLT betekent een paradigma shift van centraal georganiseerde dienstverlening naar een decentraal model:

  • Hoe zorg je ervoor dat deze paradigma shift aansluit op de corporate strategy, bestaande cultuur en het bestaande IT landschap?
  • Hoe zorg je ervoor dat, daar waar nodig, de organisatie veranderd?
  • Welke kansen kun je creëren voor je organisatie?
  • Welke DLT is geschikt voor de markt waarin je opereert? Of zijn er kansen voor toetreding tot nieuwe markten?
  • Kun je voor een dienstverlening regie houden als je een onderdeel bent van ketenpartners?