Data Driven

Data driven organisatie | Data en ethiek

‘Data-driven’ is tegenwoordig de nieuwe mantra in het zakenleven. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat de meeste waarde kan worden bereikt door de gegevens in handen van de zakelijke gebruiker te krijgen. Dit gaat echter alleen op als deze dataconsumenten weten wat ze met die data kunnen doen én de AVG nodigt ook uit tot ethische reflectie. Er is een duidelijke maatschappelijke vraag naar ethische reflectie op data-gebruik en organisaties moeten daar aandacht voor hebben. We gaan in op het thema data-ethiek: hoe ga je veilig, maar ook integer om met de data die wordt verzameld?