Distributed Ledger Technology

Distributed ledger technology, net zoals blockchain, is een software architectuur voor samenwerking gebaseerd op gedeelde en gedistribueerde data over de grenzen van de organisatie heen.  Een aantal bedrijven is al bezig een overstap te maken van traditionele naar DLT-gebaseerde oplossingen.