artificial intelligence

AI | algoritme zonder bias

Nu kunstmatige intelligentie (AI) systemen steeds meer beslissingen nemen die rechtstreeks van invloed zijn op gebruikers en de maatschappij, rijzen er veel vragen over sociale, economische, politieke, technologische, juridische, ethische en filosofische kwesties:

  • Kunnen machines morele beslissingen nemen?
  • Moeten kunstmatige systemen ooit als ethische entiteiten worden behandeld?
  • Wat zijn de juridische en ethische gevolgen van menselijke verbeteringstechnologieën of cyber-genetische technologieën?
  • Hoe moeten morele, maatschappelijke en juridische waarden deel uitmaken van het ontwerpproces?