1 juli 2019

Conversational AI

Conversational AI

Het vormen van natuurlijke zinnen en begrijpen van gesproken en geschreven teksten vereist de inzet van kunstmatige intelligentie, machine learning, regels en templates. Organisaties zijn begonnen met deze technologie in te zetten om documenten en andere tekstgebaseerde taken automatisch te genereren. In dit PowerCollege krijg je alles te weten over deze techniek.

Read More
10 mei 2018

Distributed Ledger Technology

Distributed Ledger Technology is een opkomende technologie, die de manier biedt om informatie op een gedistribueerde manier op te slaan en te beheren. Distributed ledger technology, net zoals blockchain, is een software architectuur voor samenwerking gebaseerd op gedeelde en gedistribueerde data over de grenzen van de organisatie heen. Een aantal bedrijven is al bezig een…

Read More
11 mei 2018

Data driven organisatie | Data en ethiek

Data Driven

‘Data-driven’ is tegenwoordig de nieuwe mantra in het zakenleven. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat de meeste waarde kan worden bereikt door de gegevens in handen van de zakelijke gebruiker te krijgen. Dit gaat echter alleen op als deze dataconsumenten weten wat ze met die data kunnen doen én de AVG nodigt ook…

Read More
11 mei 2018

Cloud | Impact van container technologie

multicloud

Container technologie wordt gebruikt om het software development proces te versnellen; maar het gebruik roept een aantal nieuwe vraagstukken op over het beheer ervan.

Read More
11 mei 2018

Security | Wet Wbni

Welke maatregelen moeten er ten aanzien van de beveiliging van ICT systemen worden getroffen? De Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen heeft flinke impact op cyber security. Digitale dienstverleners moeten maatregelen treffen ten aanzien van de beveiliging van hun ict-systemen. Het Agentschap Telecom zal je tijdens IT DeepDive informeren over de inhoud van de wet en…

Read More