Artificial Intelligence wordt gezien als de belofte van de toekomst. Steeds meer projecten met AI krijgen vorm. Wat kun je met AI en in hoeverre kan AI mensenwerk vervangen? Welke impact heeft dit op onze samenleving en hoe moet je daar als organisatie op inspelen? Tijdens IT DeepDive zoomen we in op AI als slimme collega. Hoe kan AI de effectiviteit en productiviteit verhogen? Hoe kun je innoveren met AI?

Tijdens de praktijkcases komen actuele projecten aan bod. Daarbij worden succesvolle en minder succesvolle voorbeelden gedeeld. Deze cases geven je inzicht en handvatten om AI in jouw organisatie toe te passen.